POĎAKOVANIE

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb v SR a DANONE za humanitárnu pomoc v čase pandémie COVID-19.