POĎAKOVANIE – ZRKADLO REGIÓNU, o.z.

Ďakujeme občianskemu združeniu Zrkadlo regiónu a Paťovi Kováčovi s priateľkou za parádnu Veľkonočnú nádielku vo forme minerálok rôzneho druhu , sirupov a sladkosti.  Náramne sme sa takémuto prekvapeniu potešili a hneď aj poobede ochutnali. Nesmierne si vážime tých, ktorí aj takouto formou pomoci prispievajú ku kvalite života našich seniorov.  VEĽKÁ VĎAKA ! (Viac vo Fotogalérii)