O nás

Kamjana, n. o. Medzilaborce je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením č. 2 zo dňa 03.08.2012 založilo Mesto Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove č. 2012/07003/02/KI zapísaná dňa 17.8.2012 . Svoju činnosť začala Kamjana, n.o. od 1.10.2012 ako verejný poskytovateľ (poskytovateľ zriadený obcou).