Najnovšie články

POĎAKOVANIE

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje žiakom a pedagogickým zamestnancom Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach za pomoc pri skrášlení areálu našich seniorov. ĎAKUJEME. (Viac foto v fotogalérii)

OZNAM k časovo obmedzenému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení

Oznam o dočasnom uvoľnení opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19  Kamjana, n.o. Kamjana, n.o. (ďalej len „zariadenie“) pristupuje odo dňa 17.05.2021  k časovo obmedzenému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení. Žiadame návštevníkov, aby vopred telefonicky ohlásili svoju návštevu nasledovne: Telefonicky na číslo: 0911 837…
Read more

OZNAM

Kamjana, n.o. oznamuje príbuzným prijímateľov zariadenia, že s prijímateľom nášho zariadenia sa môžu skontaktovať taktiež cez aplikáciu WhatsApp na čísle 0903 830 367.