Kontakty

Kamjana,n.o.

Komenského 151/18

068 01 Medzilaborce

IČO: 45738998  DIČ: 2023580977

email: kamjana@centrum.sk            www.kamjana.sk           

        facebook.com/KamjanaML

 

Riaditeľ : Mgr. Radovan  Bajaj     tel.: 0918 603 448, 0907 213 125

Úsek odborných činnosti a priamej práce s prijímateľom sociálnej služby: 

PhDr. Martina SOTÁKOVÁ, tel.: 0907 359 871

Mgr. Katarína ČERNEGOVÁ, tel. : 0948 634 461

Úsek obslužných činnosti a vnútornej prevádzky:                                         

Bc. Ľubica KUZMOVÁ, tel.: 0911 663 989

Zdravotno – opatrovateľský úsek:                                                                   

tel.: 057/ 73 21740, 0911 544 211

WhatsApp:  0903 830 367