POĎAKOVANIE NADÁCII SPP (viď FOTOGALÉRIA)

Ďakujeme Nadácií SPP ktorá nám v rámci grantového programu  OPORA 2022 poskytla finančný príspevok vo výške 500 eur. Podporený projekt pomohol nášmu pánovi Jozefovi k rozvoju kvality jeho života, starostlivosť o izbové kvety, vytvorenie zeleného kútika, opäť raz sa potvrdila jedinečnosť našich šikovných seniorov.