POĎAKOVANIE MICHAL HALAS – MILA

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje MICHAL HALAS – MILA za hmotný dar pre našich seniorov. Ďakujeme.