Najnovšie články

OZNAM

Kamjana, n.o. oznamuje príbuzným prijímateľov zariadenia, že s prijímateľom nášho zariadenia sa môžu skontaktovať taktiež cez aplikáciu WhatsApp na čísle 0903 830 367.