Nezaradené

POĎAKOVANIE

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje žiakom a pedagogickým zamestnancom Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach za pomoc pri skrášlení areálu našich seniorov. ĎAKUJEME. (Viac foto v fotogalérii)