Oznamy

Kamjana, n.o. Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce

OZNAM 16.9.2020

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie COVID-19 a ďalšieho šírenia koronavírusu SARS-CoV2, vydáva riaditeľ pre ochranu našich klientov a zamestnancov    

ZÁKAZ NÁVŠTEV

od 16.09.2020 do odvolania

Zároveň žiadame všetkých, ktorí potrebujú kontaktovať naše zariadenie, aby tak urobili  telefonicky alebo mailom.

Ďakujeme za pochopenie

Kontakty:

Opatrovateľský úsek:                                                           057 7321740            

Riaditeľ:Ing.Andrej Dribňak                                               0918 603 448

Sociálny pracovník:PhDr.Valéria Mastíková                      0911 837 761

Ekonóm:Ľubov Kusková:                                                    0911 663 989

E-mail: kamjana@centrum.sk