KRÁSNY ADVENTNÝ ČAS a NETRADIČNÝ MIKULÁŠ (viac vo fotogalérii)

Netradičný Mikuláš zavítal 6.12.2021 do nášho zariadenia sociálnych služieb Kamjana, n. o. a dokázal v tomto neľahkom období vyčariť úsmev a radosť na tvárach našich seniorov. Mikulášsky punč, sladké dobroty, vianočná výzdoba, vdýchlo aj k nám prijemnú a pohodovú atmosféru Vianoc.

Veľké a úprimné poďakovanie patrí Ing. Adrianovi Kaliňakovi, poslancovi Prešovského samosprávneho kraja a predsedovi Správnej rady Kamjana, n.o. , ktorý nás napriek svojim povinnostiam  v tento deň poctil svojou návštevou, slávnostne rozsvietil vianočný stromček, rozdal sladké drobnosti, vrúcnymi slovami sa prihovoril k našim seniorom i zamestnancom. Pánovi poslancovi sme  vďační za osobitnú podporu a pomoc počas celého kalendárneho roka 2021.

                             Ďakujeme prijímatelia a zamestnanci Kamjana, n.o.